Privacyverklaring Goeman makelaars en taxateurs

U heeft te maken met Goeman makelaars. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘makelaar’ staat, wordt Goeman makelaars bedoeld.

 

Van welke diensten van de makelaar maakt u gebruik?

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de makelaar.

 

Bij woningen:

U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de makelaar:

·         U wilt uw woning verkopen. Zie 1.

·         U wilt uw woning verhuren. Zie 2.

·         U wilt een woning laten taxeren. Zie 9.

 

U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan de makelaar:

·         U wilt een woning kopen. Zie 3.

·         U wilt een woning huren. Zie 4.

 

Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet de makelaar via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

·         U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de makelaar.
Zie 8.

·         U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een koop- of huurwoning bezichtigen die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 5.

·         U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning kopen die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 6.

·         U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning huren die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 7.

 

Bij bedrijfspanden:

U wilt uw bedrijfspand verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de makelaar:

·         U wilt uw bedrijfspand verkopen. Zie 10.

·         U wilt uw bedrijfspand verhuren. Zie 11.

·         U wilt een bedrijfspand laten taxeren. Zie 9.

 

U wilt een bedrijfspand kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan de makelaar:

·         U wilt een bedrijfspand kopen. Zie 12.

·         U wilt een bedrijfspand huren. Zie 13.

 

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand en u heeft hiervoor niet de makelaar via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

·         U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de makelaar.
Zie 8.

·         U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een bedrijfspand voor koop of huur bezichtigen welke via de makelaar wordt aangeboden. Zie 5.

·         U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand kopen die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 14.

·         U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand huren die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 15.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Goeman makelaars de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

Goeman makelaars

KvK nummer 2426 7365

Draaikolk 1, 3224 SB Hellevoetsluis,
Kantooradres Ebstroom 1, Hellevoetsluis

info@goeman.nl

Telefoon 0654 613 715

 

Wij nemen uw privacy serieus

De makelaar neemt uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De makelaar verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. De makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de makelaar.

 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens de makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de makelaar.

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de makelaar. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

 

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van de makelaar, neem dan contact op met de makelaar. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe lang bewaart de makelaar de gegevens?

De makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de makelaar echter langdurig:

·         Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de makelaar 20 jaar, in verband met eventuele aansprakelijkheid.

·         De bewijslast dat de makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de makelaar 5 jaar.

 

1.       U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij de makelaar

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

geen

3 jaar

De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan.

a

20 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.

 

Indien met de makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op huizenwebsites en op de website van de makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a

20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

c

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

b

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Notaris, koper, aankoopmakelaar

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

 

2.       U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

De reden van verhuur.

 geen

3 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.


Indien met de makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op huizenwebsites en op de website van de makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

 geen

20 jaar

De eisen die u stelt aan de huurder.

a

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Huurder

 

 

 

 

3.       U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij de makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

 geen

3 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

 geen

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

c

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

 geen

20 jaar

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verkoper en verkoopmakelaar

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

c

Notaris, verkoper, verkoopmakelaar4.       U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij de makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

 geen

3 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

 geen

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

a

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder5.       U wilt een koop- of huurwoning of een bedrijfspandbezichtigen die c.q. dat via de makelaar wordt aangeboden

In dit contact maakt de makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de makelaar u een goed beeld van de woning of het bedrijfspand en legt de makelaar vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij de makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

1 jaar

Datum van bezichtiging en uw mening over de woning of het bedrijfspand.

a

1 jaar

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.

a

1 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verkoper of verhuurder van pand6.       U wilt een woning kopen die via de makelaar wordt aangeboden

Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij de makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

Uw mening over de woning.

b

3 jaar

Gegevens over de biedingen.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

d

5 jaar

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

c

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper.

a

3 jaar

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.

b

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verkoper

b

Notaris, koper, aankoopmakelaar

c

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)7.       U wilt een woning huren die via de makelaar wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij de makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

a

3 jaar

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

a

 5 jaar

Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt.

a

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

 

8.       U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de makelaar

Het doel van dit contact is dat de makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen of bedrijfspanden. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij de makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

 geen

Tot intrekking van toestemming

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.

 geen

Tot intrekking van toestemming

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.

 geen

Tot intrekking van toestemming

 

 

9.       U wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat de makelaar voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie laat uitvoeren. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij de makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

 a

20 jaar

Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt.

 geen

20 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Validatie instituut op taxaties.

 

 

10.   U verkoopt uw bedrijfspand en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij de makelaar

Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

De reden van verkoop.

 geen

3 jaar

De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan.

a

20 jaar

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.

 

Indien met de makelaar is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op vastgoed websites en op de website van de makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a

20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

c

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

b

20 jaar

Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Notaris, koper, aankoopmakelaar

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

 

11.   U verhuurt uw bedrijfspanden u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij de makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

De reden van verhuur.

 geen

3 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.

In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde huizenwebsites geplaatst voor promotie van de woning.

geen

20 jaar

De eisen die u stelt aan de huurder.

a

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Huurder12.   U bent op zoek naar een bedrijfspand om aan te kopen en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij de makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

c

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop.

 geen

3 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

c

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt.

d

20 jaar

Wanneer het bedrijfspand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

geen

20 jaar

Overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

b

Verkoper en verkoopmakelaar

c

Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

 

 

13.   U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand) en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij de makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs.

 geen

3 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

a

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

a

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder

 

 

14.   U wilt een bedrijfspand kopen die via de makelaar wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de makelaar wordt aangeboden. Voor dit contact staat de makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij de makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

Uw mening over het aangeboden pand.

b

3 jaar

Gegevens over de biedingen.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

d

5 jaar

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

c

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper.

a

3 jaar

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.

b

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verkoper

b

Notaris, koper, aankoopmakelaar

c

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

 

15.   U wilt een bedrijfspand huren die via de makelaar wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand huren die via de makelaar wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij de makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

a

3 jaar

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

a

 5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.

a

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

Rol

a

Verhuurder

Verantwoordelijke

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

Verantwoordelijke